Początki Porozumienia Rowerowego w pigułce

Wyciąg z kalendarium Forum Kultury Przestrzeni (link Historia 2005-2011 w menu głównym strony) z okazji 10-lecia Porozumienia Rowerowego na 4 # „Rozmowy o mieście”

Projektantem logo Porozumienia jest Jarek Koziara. Forum Kultury Przestrzeni w założeniach miało rozwijać się dwutorowo: seria spotkań specjalistycznych dla urbanistów, planistów itd. miała się przeplatać ze spotkaniami o charakterze popularno-edukacyjnym dla mieszkańców. Kwestia rozwoju ruchu rowerowego pojawiła się na Forum jako rezultat poszukiwania tematów istotnych dla mieszkańców, będących blisko ich życia codziennego. Przy okazji, oni sami – jako rowerzyści – mogli odgrywać tu rolę specjalistów. Logiczne następstwo poniższych spotkań i działań wynikało z budowania oddolnej reprezentacji rowerzystów poprzez rozwój współpracy z Urzędem Miasta i komunikacji z samymi rowerzystami. Celem było osiągnięcie wymiernych rezultatów w poprawie jakości infrastruktury rowerowej i jednocześnie budowanie społecznej wiarygodności Porozumienia.

25 maja 2006 – Czwarte spotkanie FKP: „Parking Lublin”, pierwsze spotkanie rowerowe

Pierwsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni o tematyce rowerowej w kontekście transportu zrównoważonego. Pełny tytuł spotkania „Parking Lublin” i co dalej czyli perspektywy rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście prowokacyjnie dotykał problemu przekształcania się przestrzeni publicznych Lublina w jeden wielki parking samochodowy.

7 kwietnia 2007 – Drugie spotkanie rowerowe

Kontynuacja tematu perspektyw rozwoju transportu rowerowego w Lublinie. Celem spotkania było wyłonienie reprezentacji rowerzystów i podmiotów społecznych, która mogłaby zająć się działaniem na rzecz przyjęcia przez Lublin tzw. „pakietu rowerowego”, a w perspektywie powołaniem w Lublinie zespołu zadaniowego ds. dróg dla rowerów, jaki działał w Krakowie.

21 maja 2007 – Powstanie Porozumienia Rowerowego

Przełomowe spotkanie zawiązujące Porozumienie Rowerowe – oddolną oficjalną reprezentację interesów lubelskich rowerzystów.

Czerwiec 2007 – Konsultacje toru „rowerowego” na ul. Janowskiej

26 września 2007 – Rowerzyści w Urzędzie Miasta

Spotkanie z Markiem Kuzajem, pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin wyznaczonym do kontaktów ze środowiskiem rowerowym. Próba nawiązania stałej, planowej współpracy rowerzyści-UM jako pierwsze robocze spotkanie FKP-UM.

30 października 2007 – Strona WWW Porozumienia Rowerowego

Powstanie witryny internetowej Porozumienia www.rowery.tnn.pl w celu publikacji ogłoszeń o bieżących działaniach, ich rezultatów oraz popularyzacji wiedzy.

30 października – 9 listopada 2007 – Pierwsze konsultacje rowerowe: nowe ścieżki

18 czerwca 2008 – Trzecie spotkanie rowerowe

Trzecie spotkanie z cyklu rowerowego pt. „Urząd miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy”, które celem było określenie, w jaki sposób Porozumienie Rowerowe może pomóc urzędnikom w rozwoju dróg rowerowych w 2009 roku.

 

Oprac. Marcin Skrzypek