Prezentacja wprowadzająca do Gry w Przestrzeń

Slajdy składające się na pierwszą prezentację dotyczącą krajobrazu, stanowiącą wprowadzenie do Gry w Przestrzeń.

Pierwsza seria slajdów ukazująca analogię między elementami wnętrza domu a elementami wnętrz krajobrazowych takimi jak: okno, podłoga, mebel, ściana, brama, sufit. Jej celem było wprowadzenie uczestników w tematykę analizy krajobrazu poprzez odniesienie do czegoś, co dobrze znają ze swojego otoczenia i zachęcenie ich do własnych poszukiwań i obserwacji.

Rozwinięcie tematu wnętrz krajobrazowych na podstawie książki Każde miejsce opowiada swoją historię (pdf książki na stronie wydawcy Fundacja Wspomagania Wsi):

Trzecia część prezentacji zachęcająca uczestników do refleksji nad urbanistyką kwartałów i osiedli:

 

Marcin Skrzypek