Spotkanie FKP i RKP 15.09.2015

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Spotkanie odbyło się w sali 24 w Ratuszu. Rozmawialiśmy o 10-leciu powstania Forum Kultury Przestrzeni i o rewitalizacji – uaktualnieniu programu rewitalizacji UM Lublin i działaniach w ramach realizowanego projektu „Podwórka Tematyczne”