Bluszcz w Wąwozie JPII – nowe otwarcie

Przełom w sprawie bluszczu na betonowych filarach w Wąwozie Jana Pawła II na Czubach. W tym roku Renata Kiełbińska z domu kultury „Skarpa” zdobyła grant Greepeace na dosadzenie i zabezpieczenie roślin. Oto co robiliśmy 1 września. Za parę lat te monumentalne betonowe śmiecie zamienią się w monumentalną zieloną bramę.

Historia bluszczu JPII opisana jest pokrótce w artykule Małgorzaty Szlachetki Akcja Bluszcz na Czubach w Lublinie z 31 sierpnia 2015 zapowiadającym akcję. W tym roku po wakacjach właściwie po raz pierwszy było widać, że rośliny „stanęły na nogi”. Nawet dotychczasowy „król”, który wiosną znaleźliśmy ułamany, prawie odrobił straty, co dowodzi bardzo dobrej kondycji pędów.

1 września, w ramach pierwszego etapu prac wspieranych przez Greenpeace, mimo bardzo twardego po suszy podłoża (rąbanego siekierą), wykopaliśmy część dołków pod nowe pędy i zasypaliśmy ziemią kwiatową (kilkanaście worków). Do ochrony i ozdoby stanowisk zastosowaliśmy zwykłe drewniane płotki, które mają być wzmocnione prętami zbrojeniowymi.

Fot. Marcin Skrzypek.