Projekt wyciszenia krajobrazowego al. Solidarności – raport

 //  Projekt: Al. Solidarności i skansen

Po pół pracy kosztowało nas doprowadzenie do powstania projektu wyciszenia krajobrazowego al. Solidarności widocznej z Muzeum Wsi Lubelskiej i uratowanie kilkunastu drzew.

Dzięki interwencji RKP i współpracy z miejskim Zespołem ds. Przyrody i samym skansenem udało się uratować szpaler drzew na al. Warszawskiej niepotrzebnie przeznaczonych do wycinki oraz przekonać władze do zlecenia projektu wyciszenia krajobrazowego otoczenia skansenu. Poniżej zabezpieczone już drzewa (na al. Warszawskiej przy skansenie, efekt interwencji po przeciwległej stronie doliny nie został zweryfikowany w terenie):

drzewa_ogrodzenie

W październiku 2012 powstała Koncepcja łagodzenia negatywnego oddziaływania przestrzenno-widokowego, będącej przedłużeniem Alei Solidarności na obszar Muzeum Wsi Lubelskiej autorstwa Zakładu Zieleni LSM s.c. Pierwsza wersja projektu, przed ostatecznym przekazaniem UM Lublin, została poprawiona zgodnie z uwagami RKP i skansenu. Poniżej materiały z 30 października (z wyj. „Koncepcji zieleni z 30 listopada), a więc sprzed poprawek.

schemat krajobrazowego oddziaływania nasadzeń na krajobraz w przykładowym miejscu:

jeden z 4 przykładów proponowanych zmian widokowych: kąt widoku, stan obecny, stan prognozowany po budowie jezdni, stan prognozowany po 10 latach i po 30 latach od nasadzeń

DOKUMENTACJA

ANALIZA

KONCEPCJA

WIZUALIZACJE