Estakada nad ul. Dworcową

Pierwotny projekt ul. Lubelskiego Lipca ’80 zakładał położenie jezdni na litym nasypie z tunelem ul. Dworcowej. Celem podjętych rozmów i pisma było przekonanie decydentów do rezygnacji z poprowadzenia drogi Lubelskiego Lipca ’80 nad ul. Dworcową na rzecz skrzyżowania w poziomie.

Jedynym zyskiem rozwiązania dwupoziomowego byłoby bezkolizyjne połączenie między skrzyżowaniami odległymi zaledwie o 600 m. Dla rozwiązania ze skrzyżowaniem w poziomie płynność ruchu zapewniłby odpowiedni układ pasów ruchu i regulacja świateł. W przypadku utrzymania decyzji o skrzyżowaniu bezkolizyjnym, RKP rekomendowała zastosowanie rozwiązania jak najmniej ingerującego w przestrzeń, czyli np. budowy estakady z szerokim przejazdem ul. Dworcową zamiast nasypu z tunelem. Rozwiązanie z estakadą byłoby droższe, ale zajmowałoby mniej miejsca i w mniejszym stopniu izolowałoby okolice dworca PKP od Parku Ludowego. Choć nadal byłoby to rozwiązanie mniej korzystne od skrzyżowania w poziomie ziemi.

Raport został także zaskarżony do SKO przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Niestety kontrowersyjny dokument nie został uchylony. Estakadę zbudowano. Można teraz ocenić, czy słuszne były przypuszczenia z 2013, że jedynym zyskiem rozwiązania dwupoziomowego jest bezkolizyjne połączenie między skrzyżowaniami odległymi zaledwie o 600 m. Można też ocenić negatywne rezultaty w postaci utrudnienia dostępu do tej wygodnej drogi z Dworca i Targów oraz zepsucie krajobrazu. Więcej w wątku Dworzec PKP / PKS i otocznie

Układ drogowy i okolice dworca PKP w 2009 roku na ortofotomapie geoportal.lublin.eu (po lewej nieistniejące odstojniki cukrowni, na górze brak głównej hali Targów Lublin)

Dworcowa Geoportal

 

Układ drogowy i okolice dworca PKP w 2015 roku trakcie budowy estakady w GoogleMaps (widoczny fragment stadionu i parking przed Targami):

Dworcowa Google estakada

 

Przykład rozwiązanie nasyp-tunel (ul. Północna), którego udało się uniknąć na rzecz estakady.

20170410_145505

 

Powstała estakada na nową drogę Lubelskiego Lipca ’80 uniemożliwiająca najprostszy wjazd na nią z dworca PKP i Targów Lublin.

20170410_103618

 

Marcin Skrzypek