Forum Kultury Przestrzeni uczestniczy w odnowie Parku Ludowego

 //  Projekt: Odnowa Parku Ludowego

Powraca temat Parku Ludowego, który konsultowaliśmy w 2011/2012 r. Jest szansa, że park przejdzie gruntowną odnowę i zyska nowe funkcje. Wraz z innymi instytucjami, we współpracy z Urzędem Miasta, na potrzeby wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przygotowaliśmy Uszczegółowienie Społecznej Koncepcji Parku Ludowego.

Park Ludowy wchodzi w zakres Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W ramach tego narzędzia powstać ma m.in. zintegrowane centrum komunikacyjne – nowy dworzec autobusowy przy dworcu PKP. Park Ludowy stanie się więc ważnym łącznikiem pomiędzy centrum a dworcem. Ma szansę stać się również atrakcyjnym miejscem spędzania czasu. Ze szczegółami ZIT można zapoznać się na stronie: http://strategia2020.lublin.eu/?page_id=114

W Uszczegółowieniu Społecznej Koncepcji Parku Ludowego dostosowaliśmy rozwiązania do powstałych już inwestycji otaczających park, uwzględniliśmy plany miasta zakładające zmniejszenie parku oraz uszczegółowiliśmy rozwiązania. Opracowanie wraz z planszami można obejrzeć na stronie UM Lublin: http://www.lublin.eu/Park_Ludowy_przejdzie_odnowe-2-5006.html,

lub na naszej stronie w dziale opracowanie końcowe: http://parki.lublin.pl/park-ludowy/opracowanie-koncowe

Zapraszamy serdecznie do lektury opracowania. Prosimy o Państwa komentarze i uwagi, które przesyłać można na adres: [email protected], do dnia 15 października 2015.

Opracowanie ma charakter ogólny i proponuje spójną wizję parku, program funkcjonalny i najważniejsze rozwiązania przestrzenne. Będzie ono podstawą zlecenia szczegółowych projektów zagospodarowania parku, które również będą poddane konsultacjom. Projekt został przygotowany we współpracy następujących instytucji: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Forum Rozwoju Lublina, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada i Forum Kultury Przestrzeni oraz Urząd Miasta Lublin. Warto dodać także, że w 2017 r, po praz drugi w Lublinie odbędzie się Europejska Konwencja Żonglerska http://sztukmistrze.pl/ejc-2017-w-lublinie/. Ponownie jednym z miejsc wydarzeń będzie Park Ludowy.