Górki Czechowskie – ekspercki projekt Bolesława Stelmacha

 //  Projekt: Górki Czechowskie

Prezentujemy autorską wizję w dyskusji na temat zagospodarowania Górek Czechowskich zaprezentowaną na spotkaniu publicznym 29 września 2016.

Autorem koncepcji jest biuro architektoniczne Stelmach i Partnerzy. Była ona konsultowana z kilkunastoma osobami ze środowiska zwolenników jak najmniejszego odchodzenia od obowiązującego planu (tzw. obrońcy Górek Czechowskich) oraz ze środowiska Forum Kultury Przestrzeni. Nie zyskała jednak ich pełnej akceptacji. Po stronie społecznej przeważają głosy za mniej intensywną zabudową niż w koncepcji Stelmach i Partnerzy (np. jedynie za zmianą funkcji zabudowy przewidywanej w obowiązującym planie z usługowej na mieszkalną, bez poszerzania terenu zabudowanego i bez budowania 15-to piętrowych wieżowców).

Niemniej jednak powyższa wizja jest bardzo ważna w postępie dyskusji o przyszłości Górek Czechowskich, ponieważ przełamuje bardzo uproszczony obraz możliwości zagospodarowania tego terenu. Dotychczas opinia publiczna rozróżniała tylko trzy głosy: rzeczników pozostawienia Górek w obecnym stanie, zwolenników tego, „aby coś z nimi zrobić” i propozycję TBV, właściciela terenu, autorstwa Stanisława Lessaera.

Teraz widać, że tych propozycji może być więcej i że mogą one być bardziej przekonujące niż przedstawiona przez TBV. Zatem, aby z Górkami „coś zrobić” nie trzeba zabudowywać wszystkich wierzchowin, a urbanistyka i architektura tej zabudowy powinna spełniać pewne konkretne standardy w zakresie dostępności usług publicznych, transportu publicznego i ekologii.

Więcej opinii w artykule:

Poniżej prezentacja biura architektonicznego Stelmach i Partnerzy w formie pliku pdf i slajdów w mniejszej rozdzielczości.