Kiedy słupki są OK?

Skrzynka Dialogu poinformowała mieszkańca, że w miejscu notorycznego nielegalnego parkowania słupki nie staną, m.in. dlatego, że Rada Kultury Przestrzeni ich nie lubi. Wyjaśniamy: słupki to ostateczność – ale czasem innego sposobu nie ma.

Cytat z pisma:

1. Prosimy nie informować mieszkańców, że Rada „negatywnie opiniuje pomysły, projekty ustawiania tego typu urządzeń [słupków] na terenie miasta”, ponieważ jest to nieprawdą w omawianym kontekście. Opiniujemy negatywnie nie samo montowanie „tego typu urządzeń”, lecz

  • niepotrzebnie krzykliwe barwy słupków
  • ustawianie „tego typu urządzeń” jak słupki lub barierki w miejscach, gdzie są zbędne czyli niewłaściwy wybór modelu urządzenia lub nieuzasadnione jego zastosowanie. Świadczą o tym nasze następujące pisma opublikowane na stronie www.fkp.ulublin.eu […]