Koszenie trawy i gniazda w dolinie Bystrzycy

Pismo Rady Kultury Przestrzeni przypominające o zagrożeniu ptasich gniazd zbyt wczesnymi pokosami trawy w dolinie Bystrzycy. Prośba o przełożenie terminów na później niż rok temu.

W zeszłym roku 30 maja prosiliśmy o rozpoczęcie koszenia „po 25 czerwca, czyli po terminie zakończenia lęgów i wyprowadzenia piskląt z gniazd przez większość gatunków ptaków”. W tym roku pismo wysłaliśmy 14 czerwca dodatkowo z prośbą o opóźnienie terminów ze względu na możliwe opóźnienie wylęgów. Prawdopodobnie zrobiliśmy to za za późno. Zdjęcia z 19 (powyżej) i 23 czerwca pokazują trwające i zakończone już pokosy.