Mieszkańcy dyskutują z RDOŚ o landarcie

 //  Projekt: Górki Czechowskie

Projekt landartu na Górkach Czechowskich doprowadził do dialogu mieszkańców z RDOŚ, który doprowadził do zmian w projekcie (osłabienia interwencji w ekosystem) i wyjaśnienia jego wpływu na środowisko.

Po ogłoszeniu 28 kwietnia 2017 prośby Rady Kultury Przestrzeni do TBV, aby deweloper zgodził się na realizację projektu landartu Jarosława Koziary na Górkach Czechowskich (zob. post Landart Koziary na Górkach Czechowskich) jeden z obrońców Górek Andrzej Filipowicz zgłosił ten projekt do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jako zagrożenie szkodą dla środowiska. RDOŚ wezwał Wojciecha Dziobę, prezesa TBV do wyjaśnień. Wyjaśnień udzieliła Magda Nosek, mieszkająca przy Górkach i również starająca się o ich ochronę. W swoim piśmie przyjęła rolę „społecznej kuratorki” projektu, ponieważ od początku ją pełni, a teraz poinformowanie o tym opinii publicznej stało się niezbędne dla transparentności procesu. Rada Kultury Przestrzeni nie jest stroną w tym dialogu, a jedynie obserwatorem, jako podmiot, który poprosił właściciela o zgodę na działanie na jego terenie.

Poniżej omawiana korespondencja. Powyżej zdjęcie z Górek Czechowskich z fragmentem wierzchowiny zarośniętej nawłocią, na której miałby powstać landart i przykład wysiewania się nawłoci na pozostałym terenie.

Do wyjaśnienia dołączmy dodatkowo opinię ornitologiczną Tomasza Buczka:

W swoim piśmie Magda Nosek wyjaśnia, dlaczego sposób realizacji landartu nie spowoduje szkód w przyrodzie. Między innymi, nie będzie orania lecz tylko koszenie niemaszynowe. Ponadto, według najlepszej posiadanej (i na bieżąco poszerzanej wiedzy) realizacja ta nie zagraża żadnym gatunkom zwierząt. Przy okazji wizji lokalnej okazało się natomiast, że grunt pod nawłocią jest pokryty ściółką muraw kserotermicznych, to oznacza, że wykoszenie nawłoci można uznać za początek ochrony czynnej tego obszaru w celu odnowy tych muraw na większym terenie. Cała treść wyjaśnienia była przed wysyłką skonsultowane z członkami Forum Kultury Przestrzeni Janem Kamińskim i Marcinem Skrzypkiem.

Głównym celem landartu jest zwiększenie świadomości na temat tego terenu wśród mieszkańców. Poniżej zdjęcia muraw kseroterminych podczas społecznej akcji plewienia zarastającej je nawłoci koordynowanej przez Magdę Nosek (lato 2016):

 

Oprac. Marcin Skrzypek