MPZP dla Dworca PKP

W 2011 roku Urząd Miasta Lublin ogłosił przystąpienie do prac planistycznych nad terenami położonymi w okolicy dworca głównego PKP. Intencją zmian było ulokowanie w tym miejscu nowego dworca intermodalnego. Rada Kultury Przestrzeni poprosiła o włączenie jej w tę procedurę.

Prezydent Stanisław Kalinowski włączył RKP w proces konsultacji miejscowego planu zagospodarowania okolic dworca PKP na etapie jego tworzenia, ale 16 miesięcy o aktualnościach dotyczących tych planów dowiedzieliśmy się z prasy.

Kolejne odsłony projektu były udostępniane nieoficjalnie i w ograniczonym zakresie, nie dając RKP możliwości opiniowania czy zasięgania zdania FKP.