Biurowce na Czechowie a ochrona panoramy – rekomendacje RKP

Opinia RKP w odpowiedzi na interpelację Radnego Sylwestra Tułajewa w sprawie ochrony panoramy miasta w związku z inwestycją na ul. Szeligowskiego. Cytat: „Pomimo fragmentarycznego ukazywania się widoków jest on postrzegany jako całość”.

Fragment pisma:

Niewątpliwie planowany budynek zasłoni część tego widoku, ale bez precyzyjnej symulacji jego bryły trudno ocenić, w jakim stopniu.

Rekomendujemy zamówienie przez Urząd Miasta symulacji widokowej planowanej inwestycji oraz podjęcie rozmów z inwestorem w celu stworzenia – jeśli to możliwe – szansy na podziwianie panoramy z budynku lub w powiązaniu z nim. Czasem aby nie zepsuć efektu wizualnego lub stworzyć dodatkowy efekt wystarczy drobna korekta nie wpływająca na koszty inwestycji.