Odpowiedź Mostów Katowice ws. uwag do przebudowy Al. Racławickich

Odpowiedź zdawkowo negatywna na Ostateczne uwagi RKP do przebudowy Al. Raclawickich (23 uwagi). Dotyczy także ewentualnych przyszłych nt. pozostałych ulic: Lipowej, Sowińskiego, Głębokiej.

W skrócie, żadne uwagi RKP nie zostały pozytywnie rozpatrzone. Pismo zawiera jedynie ogólną zwyczajową zgodę na drobne korekty geometrii i zmiany elementów organizacji ruchu oraz na zmiany w zakresie nieistotnych odstępstw od projektu. Nie zaznaczono, czy którekolwiek z uwag RKP spełniają te warunki.