Odpowiedź na prośbę o korekty wokół Zamku

 //  Projekt: Błonia

Odpowiedź na pismo wysłane 3 miesiące wcześniej.

Poniżej lista proponowanych poprawek i decyzje w ich sprawie z powyższego pisma. Na koniec zdjęcia omawianych miejsc.

 • Utwardzenie ścieżek przez Błonia do Tarasów, aby nie robiło się błoto.
 • Utwardzenie przedeptu na parking.
 • Utwardzenie ścieżki do placu zabaw

– Dopiero w ramach całościowej realizacji projektu Garden Concept, ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę chodnika.

 • Likwidacja kałuży na głównej alejce do „Targu pod Zamkiem”.
 • Poprawienie starych chodników na Błoniach

– Do wykonania po poprawie warunków pogodowych.

 • Odsunięcie wszystkich ławek od alejek (na wzór tych już odsuniętych)
 • Utwardzenie miejsc pod nogami przy ławkach.

– Odsunięcie do wykonania. Kwestia utwardzenia nie została bezpośrednio poruszona. Być może nastąpi to wraz z odsunięciem. Chyba, że na to tez trzeba pozwolenie na budowę.

 • Likwidacja zbędnych barierek wzdłuż drogi rowerowej.

– Bez odpowiedzi.

 • Oddalenie kosza od zdroju przy al. Tysiąclecia.
 • Wyrównanie nawierzchni chodnika od strony al. Tysiąclecia
 • Uporządkowanie wyglądu nawierzchni ujścia zjazdu z Zamku do al. Tysiąclecia

– Kosz zostanie oddalony po remoncie chodnika w ramach modernizacji al. Tysiąclecia. Wtedy też zostanie wyrównany chodnik. Kwestia zjazdu nie została poruszona. Prawdopodobnie będzie bez zmian.

 • Poprawa schodów przy toalecie do Zamku.

– Niemożliwe ze względu na stan prawny (teren Muzeum?)

 • Budowa pochylni do toalety.

– Nie ma takiej konieczności. Dojazd z drugiej strony (naokoło patrząc od Błoni) jest wystarczający.

 • Dodanie ławek wzdłuż chodnika przy ogrodzeniu zamkowym (bez zdjęcia poniżej).

– Po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Nie jest oczywiste, czy prośba o taką zgodę została wysłana czy tez należy tę informacje traktować jako uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia propozycji.

Nasze pismo miał za zadanie zwrócić uwagę na podstawowe sprawy porządkowe, które na każdym podwórku już na pierwszy rzut oka świadczą o gospodarzu. Z reguły wymagają one drobnych korekt, przez co stają się papierkiem lakmusowym panującej kultury przestrzeni i skuteczności w jej zaprowadzaniu.

Podsumowując, nasze pismo przyczyni się do 4 poprawek:

 • naprawa chodnika w dwóch miejscach
 • oddzielenie kosza od poidełka
 • odsunięcie ławek od chodnika

Dziwi opinia, jakoby jeden dojazd do toalety był wystarczający, choć zbudowanie pochylni przy schodach od strony Błoni wydaje się dość oczywiste i z pewnością ułatwiłoby życie wszystkich spacerowiczom na kółkach. Niestety, nie udało się zlikwidować największych utrudnień czyli rozmiękających przedeptów. Wiadomo, że jest to stan przejściowy, prowizoryczny, ale również prowizoryczne rozwiązania mogą być lepsze i gorsze. Poniżej zdjęcia pokazujące, na czym polega ten problem i jak być może udałoby się go rozwiązać w sposób prowizoryczny ale wygodniejszy i być może bez pozwolenia na budowę. Są to ścieżki z płytami chodnikowymi pod szpitalem PSK 4 na ul. Jaczewskiego. Innym rozwiązaniem mogłyby być metalowe kratownice stosowane na parkingach.

Błota porównanie

 

Poniżej główny przedept zaraz po roztopach i tydzień później po deszczach.

Marcin Skrzypek