Odpowiedź w sprawie koszenia doliny Bystrzycy

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział w Lublinie odpowiedział pozytywnie w sprawie terminów koszenia trawy w dolinach rzek, aby nie kolidowało to z wylęgiem ptaków.

Cytat:

mając na uwadze ubiegłoroczną prośbę oraz w/w pismo, koszenie rzek Czechówki i Czerniejówki zostało w tym roku opóźnione i odbędzie się w miesiącu lipcu. Natomiast wykoszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzycy rozpoczęto celowo dopiero z dniem 19 czerwca br. Koszeniem nie objęty jest pas roślinności rosnący od skarpy I przekroju rzeki do lustra wody (konserwacja w gestii RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni w Puławach), a więc obszar będący głównym miejscem lęgów ptaków.