Park Ludowy i hala Targów Lubelskich

Pismo w sprawie alternatywnych rozwiązań urbanistycznych układu hal Targów Lublin zachowujących oś Parku Ludowego i jej powiązanie z osią Dworca PKP. Nadawcą pisma było Forum Green Connection, przejściowa forma organizacji Forum Kultury Przestrzeni między pierwszą i drugą edycją.

Park Ludowy jest jednym z największych lubelskich parków. Przez lata zaniedbywany, zaczał być zabudowywany przez założone w 1999 roku Targi Lublin. W 2004 powstała pierwsza hala. W latach 2011-2012 rozbudowano je o drugą halę, której projekt kolidował z pierwotną osią parku będącą przedłużeniem osi ul. Dworcową i samego Dworca. Forum Kultury Przestrzeni (istniejące wówczas przejściowo pod nazwą Green Connection) podjęło inicjatywę organizacji konsultacji społecznych w celu zmiany projektu. Wystosowano poniższe pismo do Targów Lublina. Dodatkowo Jadwiga Jamiołkowskiej z zespołem zorganizowała prezentację nt. MOSiR i Parku Ludowego dla dyrektora MOSiR Mariusza Szmita. Spotkania z Zarządem Targów i prezentacja stanowiska nie odniosły skutku. Druga hala targowa zatarła dawny układ kompozycyjny parku i utrudniła przejście przez niego. W celu ochrony Parku przed dalszą zabudową strona społeczna rozpoczęła proces projektowania odnowy Parku, aby sformułować społeczne oczekiwania i interes publiczny związane z jego ochroną. Efekty można zobaczyć na stronie www.parki.lublin

 

Lublin, 23 lutego 2011

Szanowna Pani
Beata Gorajek
Prezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

Szanowna Pani!

W imieniu organizacji pozarządowych i osób indywidualnych, działających na rzecz jakości przestrzeni w Lublinie, zrzeszonych w ramach „Forum Green Connection” zwracamy się z prośba o poddanie pod konsultacje przez organizacje pozarządowe rozpoczętej inwestycji pod nazwą: „budowa hali wystawienniczo – targowej dla MTL S.A.”.

Prośbę naszą motywujemy potrzebą uwzględnienia przy realizacji inwestycji wartości ekologicznych, kulturowych i rekreacyjnych Parku Ludowego, który jest jednym z najważniejszych terenów zieleni w Lublinie oraz jednym z jego najistotniejszych węzłów ekologicznych. Planowana przez Międzynarodowe Targi Lubelskie inwestycja zagraża jego unikatowym wartościom i może doprowadzić do jego całkowitej degradacji poprzez m.in. brak dostępności oraz zablokowanie głównej osi założenia. W załączeniu przekazujemy materiały graficzne dotyczące planowanej rozbudowy wraz z zaznaczonymi analizami problemów.

W imieniu przedstawicieli
Forum Green Connection

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin; Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pan Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin; Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego; ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

Pani Halina Landecka – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie; ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin.

Komisja ds. Opracowania Listy Dóbr Kultury Współczesnej przy UM Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin.

Pani Halina Mirgos – Prezes Zarządu Mirbud S.A.; ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Pan Jacek Gurbiel – Dyrektor Wydz. Architektury i Budownictwa UM Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin.

Pan Marian Stani – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, ul. Zana 38, 20-601 Lublin.

Pan Maciej Pashke – Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Złota 2/20, 20-112 Lublin.