Park Ludowy i hala Targów Lublin

 //  Projekt: Odnowa Parku Ludowego

W 2011 roku Rada Kultury Przestrzeni prowadziła działania w sprawie rozbudowy Międzynarodowych Targów Lubelskich w Parku Ludowym. Interwencja zaowocowała rozpoczęciem projektu „Jaki ma być Park Ludowy?” i opracowaniem „Społecznej koncepcji Parku Ludowego”. Całość projektu śledzić można na stronie parki.lublin.pl

Historia działań:

  • Spotkania z zarządem MTL w tej sprawie (bezowocne wobec przedstawienia projektu zaakceptowanego przez Dyr. Wydz. Planowania i wiceprezydenta Stanisława Kalinowskiego)
  • Prezentacja Jadwigi Jamiołkowskiej z zespołem, nt. MOSiR i Parku Ludowego (dla p. Mariusza Szmita z MOSiR).