Plac Litewski – spotkanie z projektantem

 //  Projekt: Plac Litewski

W piątek 8 stycznia odbyło się obiecane przez Urząd Miasta spotkanie nt. Litewskiego i Deptaka z projektantem Jackiem Cieplińskim, które miało się odbyć 5 stycznia. Całe spotkanie na oba tematy trwało 4 h. W tym poście sprawozdanie z części drugiej poświęconej pl. Litewskiemu. Zob. post nt. Deptaka.

W całym spotkaniu udział:

 • Jacek Ciepliński (architekt, autor projektu
 • Tadeusz Dziuba (dyrektor Wydziału Inwestycji UM Lublin)
 • Hubert Mącik (Miejskie Konserwator Zabytków)
 • Aleksander Wiącek (Pełnomocnik Prezydenta ds Pieszych i Rowerzystów)
oraz:
 • Paweł Cal (czasopismo Oikos, wyd. Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
 • Jan Kamiński (Architektura Krajobrazu KUL, przewodniczący RKP)
 • Krzysztof Kowalik (Pieszy Lublin, Porozumienie Rowerowe)
 • Marta Kurowska (fundacja tu obok, projekt „Miasto dla ludzi”)
 • Marcin Skrzypek (Ośrodek „Brama Grodzka – teatr NN”)
 • Łukasz Sobótka (Pieszy Lublin)
 • Anna Wojewodka (Lubelski Instytut Designu)

Jacek Ciepliński przedstawił obszerne prezentacje nt. Deptaka i pl. Litewskiego i odpowiadał na wszystkie pytania. Zgodnie z przyjętymi założeniami, skupiliśmy się na poznaniu projektu i możliwościach zmian, stawiając na luźną wymianę opinii z argumentacją. Temat pl. Litewskiego zostawiliśmy na drugą część spotkania, jako że został on przedyskutowany 5 stycznia. Dlatego też nie wszyscy dotrwali do jego prezentacji, niemniej był on poruszany siłą rzeczy także na początku.

Wizualizacje placu na stronach UM Lublin Rusza przetarg na rewitalizację placu Litewskiego. Poniżej galeria zdjęć wyświetlanych slajdów. Wnioski ogólne:

 1. Jeśli chodzi o możliwe zmiany, to – z uwagi na będący w toku przetarg – zgodnie z prawem będą możliwe tylko tzw. „zmiany nieistotne”, czyli drobne, nie wymagające ponownych uzgodnień, zasadniczych zmian projektu itd.
 2. Okazało się, że w czasie projektowania placu odbyło się wiele podobnych spotkań (np. z taksówkarzami), ale żadne z F-RKP.
 3. Spotkania dla F-RKP powinny być odrębne, ponieważ są to spotkania z fachowcami, z którymi rozmowa ma charakter specjalistyczny, zupełnie inny niż rozmowa ze zwykłymi mieszkańcami czy grupami interesu. Potrzeba też dużo czasu na wyjaśnienie różnych szczegółów, którymi nie interesują się laicy.
 4. Odpowiadając na zgłaszane przez mieszkańców wątpliwości co do nowoczesnych masztów z lampami w zabytkowym otoczeniu, architekt przedstawił wiele takich przykładów ze znanych miast Europy.

Wnioski dotyczące projektu, w tym nt. pomysłów ze spotkania wewnętrznego 5 stycznia:

 1. Pomnik Unii musi stać na kopcu zgodnie ze wskazówkami konserwatorskimi (zawsze stał na kopcu).
 2. Wybór ławek, siedzisk itp. będzie dość zróżnicowany i charakterystyczny dla miejsca (nie będą to więc ławki „z szablonu”).
 3. Na trawniku przez pałacem (oś pałac / pomnik) planowanych jest 6 siedzisk w kształcie betonowych fal (jak nad Zalewem) na kamiennych stanowiskach z podświetleniem – ten trawnik i sąsiedni po prawej patrząc na pomnik od pałacu) będą przeznaczone do chodzenia.
 4. Aleja drzew od strony placu ma być oświetlona masztami, a od strony budynków przez ich iluminację (czyli nie przez klasyczne latarnie lecz punkty świetlne na budynkach i światło odbite).
 5. Wzdłuż alei drzew będzie szereg fontann na tzw. suchym placu, czyli tryskających wprost z chodnika.
 6. Główny trakt przecinający plac na zachód został zaprojektowany zgodnie ze wskazaniem konserwatorskim jako dawny trakt na Wieniawę.
 7. Głębokość głównej dwuczęściowej fontanny to ok. 10 cm. Woda oczyszczana systemem filtrów z intencją możliwości brodzenia.
 8. Część północna fontanny bez cembrowiny ze schodkami będzie miała „drugie dno” umożliwiające jej błyskawiczne osuszenie lub zalanie (jako atrakcja). W środkowej części zalany wodą tambur (oczko wodne) z głównymi dyszami pozwalającymi na różne kombinacje wodne, m.in. umożliwiającymi tworzenie kurtyny wodnej do wyświetlania projekcji z urządzenia na trawiastym kopcu od strony pałacu.
 9. Część południowa z ocembrowaniem wys. ok. 40 cm zalana wodą cały czas, woda w 4 zbiornikach spływa kaskadami i w przeciwnym kierunku jest transportowana tryskającymi łukowo strumieniami (charakterystyczne wodne „dżdżownice” zachowujące spoistość w locie znane np. z centrów handlowych).
 10. Po spuszczeniu wody fontanna nie będzie wyglądała jak plac. Tak mogłaby wyglądać wcześniej projektowana fontanna w kształcie kwadratu, która w trakcie konsultacji z UM została zastąpiona obecną.
 11. Korekty przejść przy przystanku i na skwerze o. Krąpca do rozważenia.

Notował: Marcin Skrzypek