Poparcie RKP dla pomysłu bulwaru Czechówka-Bystrzyca

 //  Projekt: Dolina Bystrzycy

Poparliśmy prośbę koła naukowego KUL do prezydenta Krzysztofa Żuka, aby utworzyć nową drogę pieszorowerową wzdłuż Czechówki i przez Bystrzycę, jak na mapce w poście.

Bulwar miałby się rozpoczynać przy Tarasach Zamkowych, iść nad Czechówką i przekraczać Bystrzycę kładką na wysokości dawnego mostu kolejowego. Zapewniłoby to nowe połączenie dzielnic Stare Miasto, Bronowice, Kalinowszczyzna i Tatary, przyczyniając się do ożywienia prawobrzeżnej Bystrzycy.

Jak piszą autorzy listu:

Propozycja jest zgodna z przyjętą w lutym 2017 roku „Koncepcją sieci pieszej” zawartą w Lubelskich Standardach Pieszych. Znalazła się także w projekcie rewitalizacji Doliny Bystrzycy opracowywanym aktualnie przez UM Lublin. Naszą inicjatywę poparły: Rada Dzielnicy Tatary, Rada Dzielnicy Stare Miasto, Rada i Forum Kultury Przestrzeni oraz galeria Tarasy Zamkowe.

Zapraszamy na facebookowy profil inicjatywy Nad Czechówką i przez Bystrzycę, @nadiprzez.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, którędy miałby przebiegać bulwar:

 

 

Marcin Skrzypek