Jak powołać Komitet Rewitalizacji?

 //  Projekt: Rewitalizacja

Notatki z dyskusji Forum i Rady Kultury Przestrzeni o regulaminie powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji. Dyskusja odbywał się na spotkaniu RKP 9 maja 2017 i mailowo po nim.

Notatka została sporządzona zgodnie z ustaleniami na spotkaniu Rady Kultury Przestrzeni 9 maja 2017 na prośbę Marty Kurowskiej, aby przekazać refleksje członków F-RKP członkom Rady Pożytku, którzy 23 maja 2017 mieli obradować na ten sam temat. Oficjalne stanowisko RKP przez ten czas nie powstało, więc sporządzona została notatka.

Dyskusja toczyła się:

  • na spotkaniu Rady Kultury Przestrzeni 9 maja 2017 w obecności Prezydenta Artura Szymczyka i Dyrektora Biura Rewitalizacji Piotra Chorosia (fot. powyżej)
  • następnie w zamkniętej podgrupie Forum Kultury Przestrzeni zajmującej się rewitalizacją i na liście dyskusyjnej Forum Kultury Przestrzeni

Notatka zawiera roboczy protokół ze spotkania sporządzony przez przewodniczącego RKP Jana Kamińskiego z poprawkami Marcina Skrzypak i Krzysztofa Kowalika oraz dwa osobne głosy tych ostatnich.

Notatka ze spotkania w poście Sprawozdanie ze spotkania RKP 9 maja 2017.

Oprac. Marcin Skrzypek