Prośba RKP o opiekę nad bluszczami i łąkami przy ekranach

 //  Projekt: Al. Solidarności i skansen

Bluszcze przy ekranach dźwiękochłonnych są wycinane podczas koszenia trawy. Dbajmy o pokrycie ekranów bluszczami i miłe oku utrzymanie łąk za ekranami.

Pismo dotyczy stanu z czerwca 2017. Problem został opisany na przykładzie ekranów przy al. Solidarności na wysokości szaszłykarni, przy Ogrodzie Botanicznym. Na końcu pisma akapit o kwietnych łąkach spontanicznie zarastających trawniki za ekranami. Nie wszystkie zostały skoszone – warto je utrzymywać w przemyślany sposób, bo są ładne.

Co do bluszczy, nasuwa się wniosek, że dużo skuteczniej zarastałyby ekrany, gdyby inaczej określić cel związany z ich istnieniem. Obecnie celem tym było / jest najprawdopodobniej po prostu zasadzenie bluszczy zgodnie z projektem. To zostało wykonane i dalej pozostawiono rośliny samym sobie. Gdyby jednak za cel uznano pokrycie ekranów i murów oporowych pnączami w przewidywalnym zgodnie z dynamiką wzrostu czasem np. 5 lat – wtedy automatycznie ktoś musiał by zadbać o ich stan, ochronę, dosadzanie, nawożenie, a może nawet czasem podlanie. Wydaje się to oczywiste, bo przecież bluszcze w tym właśnie celu posadzono – dla efektu końcowego.

Poniżej dwie galerie zdjęć: 1) dokumentacja bluszczy usychających po skoszeniu, która mówi same za siebie; 2) i zdjęcia z czerwca 2017 ukazujące łąki rosnące spontanicznie za ekranami i warte dalszej uprawy.

Na poniższych zdjęciach warto zwrócić uwagę na:

  • widokową atrakcyjność łąk
  • stosowane już koszenie trawy tylko przy chodniku
  • niekonsekwencje tych pokosów – miejsca, gdzie rośliny zarastają chodnik
  • rośliny przerastające spojenia chodnika i drogi rowerowej
  • łąkę z koniczyną (a więc wcześniej wykoszoną) wraz z murem bez bluszczy z wątpliwej jakości graffiti

 

Oprac. Marcin Skrzypek