Rekomendacja dla modernizacji ul. Narutowicza

Jak dzięki modernizacji uczynić ul. Narutowicza przyjazną dla pieszych? Pismo Rady Kultury Przestrzeni z rekomendacjami.

Pismo: 2015.09.22  2015_09_22 RKP Narutowicza

Rekomendacje:

  1. Skoordynowanie wszystkich elementów wyposażenia ulicy pod względem funkcjonalnym i estetycznym z uwzględnieniem układu i rozwiązań stojącej wzdłuż niej zabudowy i innych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację słupów trakcji trolejbusowej. Obecnie część z nich umieszczona jest w sposób blokujący ruch pieszy. Niektóre zasłaniają istotne detale znajdujących się tam zabytkowych kamienic.
  2. Uwzględnienie w ramach prowadzonych prac priorytetów dla transportu zbiorowego, to jest buspasów w obu kierunkach oraz śluz przed skrzyżowaniami Narutowicza/Piłsudskiego/Lipowa oraz Narutowicza/Muzyczna/Głęboka. Wykonanie buspasów na ul. Narutowicza wpłynie korzystnie na spójność sieci połączeń, gdyż podobne rozwiązania planowane są zarówno na ul. Lipowej jak i nowej ul. Muzycznej.
  3. Należałoby także, dla umożliwienia dogodnych przesiadek, przewidzieć przystanki komunikacji miejskiej bezpośrednio przed skrzyżowaniami co będzie miało znaczenie dla ułatwienia przesiadek po wybudowaniu przedłużenia ul. Muzycznej do dworca PKP.
  4. Nadanie jezdni możliwie najmniejszej przewidzianej przepisami szerokości tak, aby uspokoić ruch oraz przeznaczyć więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. Obecnie przestrzeń dla tych grup uczestników ruchu jest na przedmiotowym odcinku ulicy zdecydowanie niewystarczająca.
  5. Nadanie ciągłości chodnikom i jednocześnie uspokojenie ruchu na wlotach bocznych ulic. Rozwiązanie takie wpływa korzystnie na płynność ruchu, bezpieczeństwo pieszych oraz estetykę ulicy. Przykłady zastosowania takiego rozwiązania przedstawiamy na zdjęciach załączonych do niniejszego pisma.

Wybrane ilustracje z pisma:

fotki z pdf