Rekomendacje RKP dla pl. Litewskiego

 //  Projekt: Plac Litewski

Po spotkaniach 5 i 8 stycznia przedyskutowaliśmy i podsumowaliśmy rekomendacje RKP dla pl. Litewskiego. Oto one:

Opierają się one na pomysłach z 5 stycznia z ukonkretniającymi i urealniającymi poprawkami, np.:

o ławkach:

proponujemy także rozważyć lokalizację ciekawych siedzisk, np. pojedynczych, dla dwóch osób, obracanych (mogłyby stać się elementem wyróżniającym na placu).

o przystanku na ul. 3 Maja:

w tym miejscu przewidziano za mało wolnej przestrzeni dla ludzi, którzy czekają na transport – proponujemy poszerzenie tej strefy. System alejek jest wciąż niedogodny – warto, po analizie obecnie istniejących przedeptów, dodać kilka alejek.

o trawniku na osi pałac-pomnik:

Proponujemy zachowanie zaproponowanych leżanek, a także dodanie elementów nawierzchni przy wejściach na murawę (np. rozpraszających się) tak, aby ograniczyć ryzyko wydeptywania krawędzi trawnika.

Pismo zawiera dodatkowo osobny głos Huberta Trammera, nieaktualny już niestety, biorąc pod uwagę rychłą realizację omawianego projektu.

 

Marcin Skrzypek