RKP krytykuje estakadę na Krochmalnej

 //  Projekt: Węzeł Krochmalna

Proponowane rozwiązanie utrudni komunikację zamiast ją ułatwiać, ponieważ faworyzuje jeden kierunek i transport indywidualny kosztem innych kierunków. Można je zastąpić tańszym i mniejszym skrzyżowaniem w poziomie z odpowiednią regulacją świateł.

Opinia została stworzona m.in na podstawie spotkania RKP 9 maja 2017 – sprawozdanie: Posiedzenie RKP Rewitalizacja i inne sprawy

Komentarz prasowy do opinii RKP:

Pismo powołuje się na prawo Lewisa-Mogride`a (ruch powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić nową, zwiększoną przepustowość), o którym można przeczytać w przypisach oraz tutaj:

Schemat planowanych zmian przedstawia powyższa grafika. Pismo formułuje szereg pytań krytycznych zadanych na podstawie analizy projektu i prognozy rozwoju ruchu drogowego oraz proponuje własne rekomendacje. Krytyczna opinia opiera się na głównym wniosku, że projektowane rozwiązanie spowoduje dodatkowe utrudnienia w czasie eksploatacji w latach 2019-2022 (od otwarcia do wybudowania przedłużenia drogi Lubelskiego Lipca 80) i nie likwiduje przyczyn korków a nawet będzie się do nich przyczyniać w przyszłości. Cytaty z wybranych punktów prognozowanego rozwoju ruchu w tym rejonie:

  1. Źródłem nadmiernej kongestii ruchu drogowego w pobliżu skrzyżowania ul. Krochmalnej i ul. Diamentowej wydaje się być „wąskie gardło” w postaci ronda u zbiegu ul. Krochmalnej, ul. Nadbystrzyckiej i al. Jana Pawła II [a nie brak przepustowości na styku Diamentowa-Krochmalna, którą ma dać estakada].

  2. Planowane inwestycje w postaci budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80 i przedłużenia ul. Dywizjonu 303 (domknięcie obwodnicy miejskiej) sprawią, iż natężenie ruchu w ciągu ul. Krochmalna (zachód) – al. Jana Pawła II znacznie się zwiększy (co zresztą znajduje potwierdzenie w analizach Transeko – Studium komunikacyjne Lublina – raport końcowy). Korki zatem będą się tworzyć zarówno na planowanej estakadzie jak i pod nią w obrębie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. […]

  3. Relacja ul. Lubelskiego Lipca`80 – ul. Krochmalna (zachód). Estakada łącząca się ze zjazdem ze skrzyżowania tuż przed mostem na Bystrzycy utrudni zmianę pasa ruchu przed rondem Narodowych Sił Zbrojnych, zwłaszcza w godzinach komunikacyjnego szczytu. Można spodziewać się tu dużych zatorów, zwłaszcza po oddaniu do użytku Dworca Metropolitalnego.

W zamian proponuje się skrzyżowanie jednopoziomowe, w którym tę samą rolę co estakada spełnią pasy ruchu otwierane odpowiednio regulowanymi światłami (bez dodatkowych kosztów i likwidacji terenów zielonych; nieoznaczony wlot to przyszła droga LL80):

 

Oprac. Marcin Skrzypek