RKP o „Materiałach wyjściowych” i propozycje do programu rewitalizacji

 //  Projekt: Dolina Bystrzycy

Ewaluacja dokumentu UM Lublin „Materiały wyjściowe do opracowania koncepcji Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy” oraz nasze własne propozycje do tego Programu.

Poniżej przedstawiamy wszystkie powiązane dokumenty w pdf oraz spisy treści: „Materiały wyjściowe” UM część opisowa i graficzna oraz ewaluację tych materiałów i własne propozycje RKP do programu rewitalizacji wraz z propozycjami tras rowerowych Marcina Leckiego.

Powyżej jedna z propozycji RKP: przebicie nowego “przebicia” pieszego od Tarasów Zamkowych, wzdłuż Czechówki, przez Bystrzycę i dalej dawna linią kolejową aż na Bronowice (i dalej ul. Chemiczną do Świdnika) oraz na Kośminek. Możliwe jest przedłużenie trasy do Tatarów (pod wiaduktem i przez ul. Graffa). Powstaje także nowe połączenie dla Kalinowszczyzny.

„Materiały wyjściowe” UM

 1. Kanalizacja deszczowa, polder, likwidacja namułu w rzece
 2. 6 plaż
 3. Drogi pieszo-rowerowe
 4. 6 kładek do modernizacji i 3 nowe
 5. 6 przystani kajakowych
 6. 4 parki
  • Rusałka
  • Park Zawilcowa
  • park nadrzeczny Romera / Janowska
  • ogród jordanowski „Przyjaźń”
 7. Szlak 6 młynów (zagospodarowanie lokalizacje młynów)
 8. Inne obiekty
  • LKJ – rozwój
  • Lubelskie Centrum Żeglarstwa – budowa
  • 2 punkty widokowe
  • nowy „Most Kultury” przy ul. Andersa
  • „Dwie topole” – prywatny punkt gastronomiczny

Uwagi RKP do „Materiałów wyjściowych”

 1. Mała wartość merytoryczno-ideowa
  • Brak naczelnej idei.
  • Brak zmapowania problemów.
  • Treść jest uboga i przestarzała.
 2. Błędy i niedoskonałości formalne
  • Niska jakość poglądowa map.
  • Brak mapy zbiorczej.
  • Niedbała edycja dokumentu.
  • Chaos w systemie kładek
 3. Pominięcie zgłaszanych wcześniej uwag
 4. Błędy lub przeoczenia merytoryczne
  • Punktowość.
  • Brak waloryzacji stref.
  • Barierowość rzeki.
  • Niedostępność wody.
  • Nieznany wpływ odmulania.
  • Brak związków renaturyzacji z czystością wody.
  • Niedostępność doliny.
  • Zaniedbane centrum.
  • Pominięta ochrona przyrody.
  • Kwestia wody z Zalewie.
  • Zagospodarowanie Zalewu.
  • Wyrywkowość pomysłów.
  • Przeoczone inwestycje.
  • Przeoczone dopływy.
  • Przeoczony krajobraz i panoramy.
  • Przeoczone potencjały i interesariusze.
  • Brak inspiracji.

Propozycje RKP do programu rewitalizacji Bystrzycy

1. Propozycje dotyczące partycypacji społecznej
1.1. Sprecyzować i uprościć etapy trwającej procedury
1.2. Remanent i ewaluacja dotychczasowych pomysłów
1.3. Procedura konsultacji Programu
1.4. Wziąć pod uwagę różne warianty efekty-koszty
1.5. Wyjście do ludzi i poza schemat
1.6. Pokonać barierę międzywydziałową: plany miejscowe / rewitalizacja rzeki
1.7. Włączyć odnowę Wielkiego Stawu Królewskiego do Programu
1.8. Kompletność i przejrzystość opisu Programu
1.9. Rewitalizacja jako forma otwarta
2. Propozycje dotyczące głównej wizji głównej wizji i idei
2.1. Przesłanki
2.2. Kolorowa wstążka
3. Propozycje dotyczące oczyszczania Zalewu
3.1 Scenariusz dla wód Zalewu
3.2. Rozstrzygnąć kwestię odmulania rzeki
3.3. Jaki system kanalizacji, retencji i podczyszczania wody?
3.4. Renaturyzacja wybranych odcinków rzeki – efekt 3 w 1
3.5. Co zrobić z bobrami?
3.6. Zasady utrzymania docelowego ekologicznego stanu Bystrzycy
4. Wyodrębnienie i waloryzacja odcinków Bystrzycy
4.1. Przy ul. Azaliowej – brama miasta od dzikiej strony
4.2. Skrzyżowanie z ul. Andresa – wejście do miasta
4.3. Klin Mełgiewska-Grafa-Tysiąclecia – bariera drogowa.
4.4. Osiedle Przyjaźni – panorama i cisza / rekreacja pod niebem
4.5. Bronowice – panorama i cisza / mocny punkt
4.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80 do Wesołej – miejski klin
4.7. Przy stadionach – między parkami
4.8. Park Ludowy – ciekawe sąsiedztwo
4.9. Arena Lublin – wielkie otwarcie
4.10. Dzierżawna-Wapienna – zapomniane miejsca
4.11. Meandry przy LKJ – blokowiska na łonie natury
4.12. Węzeł Jana Pawła II / Krochmalna / Diamentowa – ziemia niczyja
4.13. Nałkowskich-Romera-Nałkowskich – park nadrzeczny
4.14. Żeglarska i tama – brama Zalewu
4.15. Pętla Zalewu – oddzielny, ale bardzo istotny temat
5. Pomysły różne
5.1. Likwidacja barierek co do zasady
5.2. Kładki z pomysłem
5.3. Pomosty podmostowe
5.4. Sięgacze „rzutujące” Lublin na dolinę
5.5. Mapa pamięci Bystrzycy
5.6. Rondo Lubelskiego Lipca ‘80
5.7. Park Żywej Komórki
5.8. Park Zabawy Nauką
5.9. System kajakowy
5.10. Wykorzystanie terenu i przyrody do zabawy
5.11. Skorzystać z różnorodności pomysłów na miejsca zabaw i sportów
5.12. Zabawy krajobrazem
5.13. System pieszo-rowerowy
5.14. Rozmieszczenie plaż
5.15. Aktywne krawędzie doliny
5.16. Naturalne zagospodarowanie rozproszone
5.17. Punkty widokowe