Poparcie wniosku o ochronę suchych dolin w rejonie ul. Koncertowej

 //  Projekt: Górki Czechowskie

RKP poparła prośbę grupy mieszkańców do Pana Radnego Michała Krawczyka o złożenie interpelacji w sprawie niekontrolowanej zabudowy przy ul. Koncertowej (os. Koncertowa Dolina).

Reprezentujący mieszkańców Pan Krzysztof Wiejak zwrócił się do Rady Kultury Przestrzeni z prośbą o poparcie tej inicjatywy, gdyż niekontrolowana zabudowa „zagraża i już bezpowrotnie zniszczyła wąwóz położony w strefie ESOCH” (cytat z maila). RKP poparła wniosek, ale niestety, ze względu na okres urlopowy, już po posiedzeniu Rady Miasta 7 września. Mamy jednak nadzieję, że nie zareagowaliśmy za późno.

Cytaty z prośby mieszkańców do Pana Radnego Michał Krawczyka:

Jako mieszkańcy terenów położonych pomiędzy ul. Koncertową, Zelwerowicza, Poligonową a północną granicą miasta (ul. Dębina i Cedrowa – na załączonej mapce obszar zaznaczony na żółto) zwracamy się do Pana z wnioskiem o złożenie interpelacji do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wstrzymania wydawania w tym rejonie pozwoleń na zabudowę wielorodzinną, indywidualną o dużej intensywności (np. zabudowa szeregowa) i usługową do czasu zatwierdzenia przez Radę Miasta nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Lublina.

W ostatnim czasie dość często docierają do nas sygnały, że deweloperzy chcą wznosić w tym rejonie kolejne bloki mieszkalne, przede wszystkim pomiędzy ul. Koncertową i Dereckiego. Nasze obawy budzi to, że na terenie, dla którego brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, już powstaje osiedle wielorodzinne „Koncertowa Dolina”, pomiędzy ul. Koncertową a Dereckiego. Ponadto przy ul. Zelwerowicza, za wiaduktem w pobliżu ul. Staczyńskiego, prywatny inwestor zgłosił zamiar budowy stacji benzynowej i myjni samochodowej.

Nie jesteśmy przeciwko zabudowie tego terenu, ale uważamy, że miasto najpierw powinno uchwalić Studium i MPZP, a dopiero potem wydawać pozwolenia na budowę obiektów, które w znaczący sposób zmieniają oblicze i charakter tego terenu. Wprowadzanie intensywnej zabudowy musi być poprzedzone opracowaniem szczegółowego planu dla tej dzielnicy. Wznoszenie kolejnych bloków mieszkalnych czy obiektów usługowych na podstawie Warunków Zabudowy (WZ) jest – naszym zdaniem – niedopuszczalne i przynosi więcej szkód niż pożytku.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w omawianym obszarze, według projektu Studium, znajduje się rozległy wąwóz oznaczony jako Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCH). Trzeba przy tym podkreślić, że na terenie dawnego poligonu przy ul. Halickiego ochrona tego wąwozu jest przestrzegana. Zależy nam na jego ochronie i sąsiadujących z nimi terenów, by zachować jego naturalny charakter i wysokie walory przyrodnicze i ekologiczne. Intensywna zabudowa „bez ładu i składu” doprowadzi do nieodwracalnych zmian w tej części Lublina.