Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – koncepcje studentów

Prezentacja projektów urbanistycznych dla rejonu ronda LL ’80 wykonanych przez studentów 3 roku kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w Katedrze Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pod kierunkiem Huberta Trammera.

Dyskusja:odbyła się w poniedziałek 7 kwietnia 2014 o godz. 17:00 w Galeria Gala przy rondzie LL ’80. Oto przykładowe koncepcje:

  • Stworzenie układu podporządkowanego ruchowi pieszemu z zapewnieniem szeregu interesujących widoków. Rondo zastąpione układem dwóch skrzyżowań w kształcie litery T. Projekt: Piotr Kendzierawski, Jagoda Koneczna i Kinga Mianowana.
  • Poprowadzenie ruchu z al. Unii Lubelskiej przez teren Gali – na jej tyłach, gdzie powstałaby nowa ulica miejska. Urządzenie na miejscu Ronda Lubelskiego Lipca’80 zielonego Skweru Lubelskiego Lipca’80 powiązanego z rzeką Bystrzycą. Projekt: Jagoda Leśniak, Iga Mieszkowska i Magdalena Poręba.
  • Stworzenie na objętym projektem obszarze wielu kameralnych przestrzeni publicznych powiązanych z istniejącą i nowowprowadzoną zabudową. Nowe ciągi piesze powiązane z rzeką Czerniejówką. W rejonie budowanej pływalni poprowadzenie zielonego ciągu wzdłuż ul. Lubelskiego Lipca’80 (Trasy Zielonej), którą ograniczono do jednej jezdni. Wloty bocznych ulic rozwiązane tak, iż to nie piesi muszą przekraczać jezdnię, ale tak iż samochody muszą przekraczać chodnik. Projekt: Iwona Milewska, Magdaleny Pisarczyk, i Klaudia Prażmo.

Wybrane slajdy z prezentacji: