Rozbudowa szpitala przy Staszica – sprostowanie

W punkcie 4. pisma RKP z uwagami nt. planów rozbudowy szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie wkradł się błąd – nie ma dwóch niezależnych decyzji o pozwolenie na budowę, jak podała prasa. Żadna decyzja nie została jeszcze wydana.

Cytat punktu:

Pozwolenie na budowę Cytując artykuł: „Ratusz na razie dał zielone światło dla inwestycji. W październiku wydał dwie decyzje: jedną o przebudowie wraz z wyburzeniem istniejącego budynku, a drugą bez burzenia go”. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Kpa, Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dla jednego miejsca nie można wydać dwóch niezależnych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Według oficjalnie otrzymanych informacji przestawiona na wizualizacjach rozbudowa w kierunku doliny nie posiada jeszcze żadnych decyzji ani pozwoleń. Jest to więc dokument koncepcyjny, ale oficjalnie zaprezentowany na stronach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nie wiadomo jednak jakie procedury zostały zaplanowane i kiedy mają ruszyć. Naszym zdaniem plany rozbudowy wymagają publicznej debaty i weryfikacji, a wspomniany wyżej stan procedury na to doskonale pozwala.

Jan Kamiński
przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni