Spotkanie nt. koncepcji nowego dworca PKS

Notatka ze spotkania 23 lutego 2017 przedstawicieli Rady Kultury Przestrzeni z prezydentem Arturem Szymczykiem i przedstawicielami UM Lublin w sprawie uwag do przyszłej Koncepcji Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.

Przyczyną spotkania było ogłoszenie przetargu na projekt przyszłego dworca multimedialnego bez wcześniejszych spotkań, o które prosiła Rada Kultury Przestrzeni.

Koncepcja – jak widać na ilustracjach z dokumentów przetargowych (załącznik nr 1 i 2) – dotyczy budowy nowego głównego dworca PKS oraz rozbudowy układu drogowego wymuszonej wcześniejszą budowa estakady nad ul. Dworcową (nowe łączniki z Targami równoległe do estakady).

 

Plan ogólny

Powiązania komunikacyjne

 

Uwagi RKP dotyczą rozwoju komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej (m.in. przez przyszły tunel i kładkę przekraczające tory) oraz przestrzeni publicznych. W piśmie zapisano ustalenie, że kolejne spotkanie już z udziałem projektantów odbędzie się po rozstrzygnięciu przetargu.