Uwagi RKP do rozbudowy szpitala przy Staszica

Po prawie 3 miesiącach dyskusji mailowej RKP sformułowała swoje uwagi nt. planów rozbudowy szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie. Pismo skierowano do wiadomości: Andrzeja Dropa (Rektor Uniwersytetu Medycznego), Konstantego Radziwiłła (Ministera Zdrowia), Bartłomieja Kożuchowskiego (Prezesa SARP o/Lublin).

Dokument skupia się na 4 sprawach:

  • dalszej zabudowie doliny Czechówki
  • degradację doliny i przecięcia korytarza ekologicznego i rekreacyjnego przez parking
  • budowie lądowiska dla helikopterów w centrum miasta
  • zaburzenia relacji widokowych
  • kwestiom formalnym: domniemanej, niezgodnej z prawem, podwójnej decyzji o pozwoleniu na budowę

Cytaty:

Na wizualizacji projektowany parking zajmuje bardzo duży obszar – dochodzi do samej rzeki. Oznacza to całkowitą degradację doliny Czechówki i przecięcie ważnego korytarza ekologicznego i rekreacyjnego. Według wstępnych wyliczeń oznacza to konieczność usunięcia około 80 drzew! Kategorycznie protestujemy przeciwko wycince tak dużej liczby roślin, które stanowią nie tylko wartość przyrodniczą, ale i krajobrazową. […]

Budowa szpitala zaburzy istniejące relacje przestrzenne, zdegraduje dolinę rzeki oraz trwale obniży jakość krajobrazu Lublina.