z19059623Q,Wizualizacja-szpitala-SPSK-1-po-rozbudowie