Uwagi do Studium dla każdego

Ludzie, pomóżcie! Przekazujemy 5 gotowych uwag do Studium przygotowanych przez mieszkańców, aby każdy chętny mógł również je wysłać jako „gotowce” lub umieszczając w formularzach własne opinie. Można wysyłać mailem. Czas – do piątku 4 sierpnia.

Apelujemy do mieszkańców Lublina, aby włączyli się w opiniowanie poddanego pod konsultacje Studium zagospodarowania przestrzennego Lublina. Jak to zrobić? Są dwie opcje:

Opcja 1 – wysyłamy „gotowca”

Poniżej udostępniamy gotowe uwagi do Studium w plikach doc. Ich autorami są mieszkańcy, którzy byli na tyle zdeterminowani, żeby je przygotować w lipcu, mimo sezonu urlopowego i przekazali je na Forum. Jako Forum Kultury Przestrzeni nie lansujemy tych uwag, ale po prostu udostępniamy je na równych prawach. Jeśli chodzi o ich treść, zachęcamy do krytycznego spojrzenia i wykreślenia tego, z czym się nie zgadzamy lub dopisania własnych opinii.

Następnie ściągamy wybrane pliki na komputer lub otwieramy bezpośrednio z linku, robimy ewentualne poprawki, uzupełniamy swoje dane jako zgłaszającego uwagi i wtedy:

  • drukujemy i zanosimy do BOM lub wysyłamy pocztą albo
  • nie drukujemy tylko wysyłamy mailowo

wszystko na adres:
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3

20-109 Lublin
Tel. 81 466 2550
Email: [email protected]

W każdym pliku doc jest wypełniony formularz z miejscami na żółto do wpisania swoich danych – wygląda to np. tak (dla ostatniego pliku):

Opcja 2 – piszemy opinię samemu z pomocą materiałów

Wybieramy jakiś materiał z poniższych plików doc nt. Studium i na jego podstawie piszemy własną opinię, wpisujemy do formularza wg powyższych wzorów, uzupełniamy dane i dostarczamy do UM na adres j.w.

Są to dość krótkie, bardzo przejrzyste i zrozumiałe opracowania Aleksandry Koltun na podstawie głosów członków Forum Kultury Przestrzeni. Mają one na celu wprowadzenie do Studium i ułatwienie wyrobienia sobie własnego zdania. Wszystkie powyższe „gotowce” uwag do Studium i materiały „dla mieszkańców” pochodzą z jej katalogu na GoogleDrive, który jest dostępny dla każdego. W pierwszym pliku są informacje nt. założonej przez inną mieszkankę Stanisławę Fidor-Tatarczuk strony FB Zaplanuj.MY-Lublin – tam się popytać czy podyskutować o Studium.

Poniżej wyciągi Sławomira Pawłowskiego z projektu Studium + jego komentarze. Z racji osobistych zaangażowania autora w przyszłość Górek Czechowskich, wiele zapisów dotyczy tego terenu, ale pozostałe wyjątki ze Studium mają uniwersalny charakter. Oba pliki liczą po 12 stron. Te notatki mają roboczą formę, ale zawsze można odnaleźć źródłowe zapisy przeszukując Studium w przeglądarce pdf.

Poniżej obrazki z suwaka map uwarunkowań i kierunków stworzony przez firmę GIS-Expert. Aplikacja ta pozwala porównać dwie główne mapy Studium: uwarunkowania przestrzenne (stan obecny) z kierunkami rozwoju (plan na przyszłość). Wystarczy przesunąć suwak uwarunkowań maks. w prawo, a potem można już powiększać wybrane obszary i manipulować suwakiem kierunków, by porównywać, co się zmieni. Poniżej takie właśnie porównanie widoków całego Lublina i jego fragmentu::

Inne infografiki nt. aktualnych danych statystycznych Lublina na blogu GIS-Expert np. dane demograficzne wskazujące na wyludnianie się niektórych obszarów (dla porównania mapa demografii ze Studium sprzed 7 lat i znacznie mniej dokładna)

 

Źródła i refleksje prowadzające w temat

 

Studium decyduje o przestrzennym rozwoju miasta. Wyznacza on ramy dla rozwoju usług, przestrzeni publicznych, transportu. Czyli decyduje o tym, czy będzie gdzie wyjść z dzieckiem na spacer albo czy zostaniemy skazani na stanie w korkach, bo pieszo będzie wszędzie za daleko a autobus nie dojedzie na nasze osiedle.

Sprawa jest o tyle poważna, że UM Lublin pracował nad tym dokumentem 7 lat unikając – mimo naszych próśb – jakiejkolwiek dyskusji roboczej, które są normą w innych miasta, a konsultacje ogłosił na czas końca roku szkolnego i pierwszy miesiąc wakacji. Wszystkie spotkania publiczne miały miejsce od razu po opublikowaniu dokumentu. Nie było więc czasu się z nim wcześniej zapoznać i nie ma czasu na jego zaopiniowanie. Taka współpraca z mieszkańcami jest poniżej krytyki, a szczególnie w mieście, które chwali się osiągnięciami na tym polu (więcej: Konsultacje Studium poniżej krytyki).

Niektóre ogólne opinie o Studium z dyskusji na Forum Kultury Przestrzeni :

  • Scenariusz rozwoju miasta w Studium nie jest dostosowany do realistycznych prognoz rozwoju Lublina, czego wymagają zapisy w ustawie o rewitalizacji i zagospodarowaniu przestrzenny. Wydaje się on być dostosowany bardziej do potrzeb deweloperów, którym zależy na maksymalnej swobodzie budowy i sprzedaży mieszkań. Choć problem mieszkaniowy nie polega na braku mieszkań na sprzedaż, lecz osób, których na nie obecnie nie stać.
  • Scenariusz rozwoju miasta w Studium sprowadza głownie do tego, że udostępnia się pod zabudowę w zasadzie wszystkie wolne tereny w granicach miasta, chociaż GUS prognozuje spadek ludności Lublina o 20% do 2050 roku. Grozi to dalszym rozlewaniem się miasta (ucieczką ludzi na obrzeża), a co za tym idzie wzrostem korków, zanieczyszczenia, wyprowadzaniem się mieszkańców jeszcze dalej do sąsiednich gmin itd.
  • Otwarcie tak wielu terenów pod zabudowę uzasadnia się chęcią zwiększenia metrażu mieszkań na 1 mieszkańca  z 24,3 m2 do normy duńskiej 51,4 m2/os lub niemieckiej 42,9 m2/os, ale nie bierze się pod uwagę analogicznych norm dla przestrzeni publicznych. Sprawę placów, parków i ulic uznaje się za zbyt szczegółową dla Studium, chociaż jak widać rozważa się w nim nawet bardziej szczegółową skalę pojedynczego mieszkania.
  • Studium nie spina wielu aspektów wzajemnie zależnych takich jak: mieszkania a miejsca pracy, jedno i drugie a drogi i ulice, warunki rekreacji, dostępność usług, potrzeby seniorów i dzieci, zieleń jako sposób na gwarantowanie elementarnych kryteriów (także intuicyjnych) bezpiecznej egzystencji. Teoretycznie można by to zrobić na poziomie poszczególnych planów miejscowych, ale w Lublinie to się nie dzieje, ponieważ jakość planowania miasta jest niska. Poszczególne wydziały Urzędu Miasta kształtujące przestrzeń i jej funkcjonowanie takie jak Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Planowania czy Zarząd Transportu Miejskiego nie współpracują ze sobą. W zasadzie karty rozdaje ZDiM a sam Wydział Planowania tworzy plany zaledwie dostateczne. Skutki można obejrzeć na zatomizowanych, pogrodzonych osiedlach przy ul. Willowej a także na Węglinie Południowym pozbawionym komunikacji miejskiej. Karykaturalnym wręcz przykładem jest tu estakada przy Dworcu PKP, która dała minimalną korzyść kierowców tranzytowych (bezkolizyjny przejazd nad jednym skrzyżowaniem, co można było zapewnić regulacją świateł), natomiast radykalnie odizolowała od komunikacji Targi i Dworzec PKP.
  • W stosowanej w Studium koncepcji funkcjonowania przyszłego Lublina za wiele jest technokratycznych założeń z zakresu logistyki (w tym transportu) i ekonomii, a zbyt mało jest elementarnych postulatów wynikających z potrzeb psychologicznych mieszkańców (estetyka, zieleń, wygoda), od których w znacznym stopniu zależy poczuci komfortu życia i dumy z miasta.
  • Panuje podejrzenie, że zmiana Studium została wywołana koniecznością dostosowania go do planów TBV, które chce zmiany miejscowego planu na Górkach Czechowskich, aby zbudować tam nową dzielnice o pojemności Felina lub Sławina (wg publikowanych przez TBV danych na na 8-12 tys mieszkańców). Wg obowiązującego wciąż planu można tam zabudować mieszkaniówką jedynie 1 proc. terenu. W reszcie zabudowy mają być usługi, sport, teren zielony, korytarz napowietrzający (obszar ochrony ekologicznej ESOCH).

 

Oprac. Marcin Skrzypek