Przygotowanie wizji lokalnej planów rewitalizacji Bystrzycy

 //  Projekt: Dolina Bystrzycy

Analiza „Materiałów.wyjściowych” do koncepcji rewitalizacji Bystrzycy w ramach przygotowania do wypadu rowerowego FKP w piątek 10 czerwca 2016 w celu ich sprawdzenia w terenie.

Miejska strona projektu: www.bystrzyca.lublin.eu

Z satysfakcją odnotowujemy, że strona prezentuje wszystkie materiały z trzech etapów prac nad rewitalizacją doliny Bystrzycy od podjęcia projektu przez Zdzisława Strycharza jako doradcy Prezydenta miasta Lublin i Koordynatora Projektu.Są to w kolejności chronologicznej:

Konferencja „Przyszłość Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia”

 • „Rzeka Bystrzyca. Dolina inspiracji” – prezentacja firmy Kuiper, 22 strony
 • „Rzeka Bystrzyca. Dolina inspiracji. Opracowanie wstępne” – opracowanie firmy Kuiper, 66 stron

„Projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy gotowy”

 • mapa jpg
 • opis do mapy i jej kadry 8 stron

„Materiały do opracowania koncepcji”

 • część opisowa 12 stron
 • część graficzna 64 strony

Część materiałów jest dostępna w podglądzie (materiały z konferencji i część opisowa do mapy). Niestety nie są dostępie w podglądzie „Materiały do opracowania koncepcji” przy czym część graficzna zajmuje 56,8 Mb. Poniżej przedstawiamy te materiały w formie jpg.

Slajd Dawida Soszyńskiego z syntezą dyskusji FKP: lokalizacja ogródka jordanowskiego (z miejskich planów rewitalizacji) oraz projektu połączenia i kładki (w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Ujscie Czechowki

 

„Projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy gotowy”

 

„Materiały do opracowania koncepcji”

 1. Kanalizacja deszczowa, polder,  likwidacja namułu w rzece
 2. 6 plaż
 3. Drogi pieszo-rowerowe
 4. 6 kładek do modernizacji i 3 nowe
 5. 6 przystani kajakowych
 6. 4 parki
  – Rusałka
  – Park Zawilcowa
  – park nadrzeczny Romera / Janowska
  – ogród jordanowski „Przyjaźń”
 7. Szlak 6 młynów (zagospodarowanie lokalizacje młynów)
 8. Inne obiekty
  – LKJ – rozwój
  – Lubelskie Centrum Żeglarstwa – budowa
  – 2 punkty widokowe
  – nowy „Most Kultury” przy ul. Andersa
  – „Dwie topole” – prywatny punkt gastronomiczny

 

Kanalizacja deszczowa, polder,  namuł

Sześć plaż

Drogi pieszo-rowerowe

Sześć kładek do modernizacji i trzy nowe

Sześć przystani kajakowych

Cztery parki

Szlak sześciu młynów

Inne obiekty

LKJ – s. 42, Centrum Żeglarstwa – s. 54, reszta wg kolejności