Zielona Woonerf

W 2015 roku Radny Michał Krawczyk rozpoczął starania, aby na ulicy Zielonej utworzyć tzw. woonerf, czyli przestrzeń współdzieloną przez wszystkich uczestników ruchu dającą priorytet pieszym. Rada Kultury Przestrzeni jest ciałem doradczym w tej sprawie.

Być może inspiracją dla tego pomysłu były wnioski z projektu USER – zmiany i konflikty w przestrzeni publicznej, w którym zaproponowano odnowę i lepsze udostępnienie pieszym czterech miejsc tworzących tzw. „ring Deptaka”, a wśród nich ul. Zieloną:

user zielona

Całe opracowanie podsumowujące: Jak polepszyć przestrzenie publiczne w centrum Lublina? (pdf 30 Mb).