Zobaczmy Aleje Racławickie – „Te drzewa zostaną wycięte”

Film z akcji oznaczania na Alejach Racławickich drzew przeznaczonych do wycięcia i oświadczenie organizatorów akcji.


 

Oświadczenie organizatorów akcji „Zobaczmy Aleje Racławickie”:

Wieczorem 17 maja 2017 odbyła się akcja Zobaczmy Aleje Racławickie. Oznaczyliśmy ponad 80 drzew, które zostały przewidziane do wycięcia podczas przebudowy Alei Racławickich. Projekt przebudowy niepotrzebnie poszerza jezdnię i pozbawia Aleje dzisiejszego wyglądu: usuwa drzewa, które są ich największym skarbem. Zniknąć mają także niemal wszystkie żywopłoty a wiele drzew zagrożonych będzie uszkodzeniem podczas prac i obumarciem. Akcja ma charakter przede wszystkim informacyjny – chcemy pokazać mieszkańcom Lublina, jakie zmiany czekają Aleje Racławickie w wyniku realizacji planowanej przebudowy. Domagamy się także rezygnacji z tego szkodliwego dla miasta projektu. Prosimy o poparcie naszej akcji poprzez wysłanie własnych wiadomości w tej sprawie (protestu przeciwko projektowi, poparcia naszej akcji) do Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka: [email protected], [email protected]

Akcja Zobaczmy Aleje Racławickie

Zdjęcia ukazujące problem drzew zagrożonych zamarciem w wyniku podcięcia korzeni:

 

Galeria z akcji w nocy i nazajutrz: