Efekty wstępnych konsultacji Planu Mobilności LOF

 //  Projekt: Studium komunikacyjne

Rada i Forum Kultury Przestrzeni otrzymały zaproszenie do wewnętrznych konsultacji strategicznego dokumentu komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W tej sprawie nie ma żadnego stanowiska Rady Kultury Przestrzeni, ponieważ Rada i Forum nie wzięły udziału w konsultacjach. Niemniej należy odnotować, że je zorganizowano, ponieważ bardzo rzadko się zdarza, aby Urząd Miasta zapraszał podmioty zewnętrzne do współpracy na etapie swoich konsultacji wewnętrznych w dziedzinie planowania przestrzeni. W tym przypadku Prezydent Artur Szymczyk poprosił urzędników o „poinformowanie i zaproszenie lokalnych środowisk zainteresowanych tematyką spotkania”, wśród których znalazły się następujące NGOsy i grupy nieformalne:

  • Lubelskie Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji
  • Lubelskie Towarzystwo Zrównoważonego Transportu
  • Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  • Rada Kultury Przestrzeni
  • Forum Kultury Przestrzeni
  • Porozumienie Rowerowe
  • Pieszy Lublin

Poniżej linki do strony UM nt. konsultacji oraz uwagi zgłoszone przez Porozumienie Rowerowe:

W raporcie z konsultacji są zebrane tylko przekazane uwagi, bez komenarza, czy i jak zostały uwzględnione w poprawionych dokumentach. Niepokój budzi też odpowiedź na pytanie, który dokument – studium zagospodarowania przestrzennego czy Plan Mobilności – powinien powstać pierwszy? Jeden z uczestników spotkania napisał na Forum: „takie pytanie zadałem na debacie ws. planu mobilności. Zdaniem wydziału planowania te dokumenty nie mają ze sobą nic wspólnego.”

Dlaczego Rada i Forum nie wzięły udziału w konsultacjach? Wakacyjny termin i forma komunikacji utrudniły skorzystanie z zaproszenia. Choć nosi ono datę 13 lipca, to wpłynęło ono do wiadomości FKP dopiero 17 lipca, na dwa dni przed spotkaniem 19 lipca (20 lipca było kolejne). Ponadto, w temacie obu maili z zaproszeniem (wpłynęło ono dwoma drogami) nie był wyraźnie zaznaczony przedmiot konsultacji, przez co łatwiej było je przeoczyć jako priorytetowe. W zapraszającym liście czytamy, „W trakcie spotkania przedstawiony zostanie plan pracy nad dokumentem […]”. Jednak po spotkaniu, nie dotarła do nas w ślad za zaproszeniem żadna informacja z ustaleniami po spotkaniu, co ułatwiłoby włączenie się w konsultacje mimo nieobecności na spotkaniu.

 

Oprac. Marcin Skrzypek