Opinia RKP o koncepcji parku na Błoniach

 //  Projekt: Błonia

Autorem koncepcji była firma Garden Concept. Opinia została przestawiona w ramach konsultacji społecznych.

Jak można przeczytać w opisie wątku Błoni, firma Garden Concept brała udział w konkursie na koncepcję zagospodarowania Błoni, a później, po wycofaniu się zwycięzców konkursu ze współpracy z UM Lublin, wygrała przetarg na opracowanie docelowego projektu na terenie okrojonym do działek między Zamkiem a targiem.

W ramach konsultacji odbyła się prezentacja projektu w mediach, spotkanie otwarte z firmą oraz konsultacje z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN. Podstawa uwag było opracowanie: