Opinia RKP o koncepcji rewitalizacji doliny Bystrzycy

 //  Projekt: Dolina Bystrzycy

Opinia w ramach konsultacji społecznych koncepcji autorstwa Autorskie Biuro Architektury Inwestprojekt-Partner 6.

Spis treści:

 1. Uwzględnienie uwag RKP (podziękowania)
 2. Sposób prezentacji materiałów (błędy konsultacji społecznych)
 3. Niespójne koncepcje Parku Rusałka
 4. Ogrody działkowe
 5. Trasy piesze
 6. Trasy rowerowe
 7. Miejski układ drogowy
 8. Projekty szczegółowe
 9. Inwentaryzacja przyrodnicza
 10. Skatepark przy Krochmalnej
 11. Kajakarze
 12. Szlak Młynów (młyn przy Parku Ludowym)
 13. Wykaszanie traw
 14. Trasy spacerowe nad samą wodą
 15. Gospodarka wodami opadowymi
 16. Wędkarze
 17. Aspekty widokowe
 18. Słomiany Rynek
 19. Inwestycje odwrócone od rzeki

Opinia napisana na podstawie materiałów dostępnych w poście Rewitalizacja Bystrzycy – przedłużenie konsultacji i komplet materiałów przez osoby:

 • Agata Cholewa
 • Marcin Skrzypek
 • Dawid Soszyński
 • Krzysztof Kowalik
 • Jan Kamiński

Opiniowana koncepcja była konsultowana z Rada i Forum Kultury Przestrzeni na etapie powstawania koncepcji, o czym piszemy w poście Konsultacje koncepcji rewitalizacji doliny Bystrzycy. Przedstawiciele strony społecznej biorące udział w tych konsultacjach zostały wymienione w części opisowej:

 • Jan Kamiński (Rada Kultury Przestrzeni)
 • Marcin Skrzypek (Rada Kultury Przestrzeni)
 • Dawid Soszyński (Rada Kultury Przestrzeni)
 • Krzysztof Kowalik (Porozumienie Rowerowe)

Dziękujemy za tę możliwość konsultowania projektu na etapie roboczym. Niestety, konsultacje społeczne nie zostały właściwie przygotowane, o czym piszemy na wstępie. Do tego należy dodać fakt, że w ramach konsultacji organizowano spotkania dzielnicowe, o których UM Lublin prawdopodobnie nie informował – zob. komentarz do posta na FB.

Wszystko o historii prac nad rewitalizacją lubelskiej rzeki w wątku Dolina Bystrzycy.