Opinia RKP o zmianach w regulaminie Budżetu Obywatelskiego

 //  Projekt: Partycypacja

Uwagi dotyczą jasności nowych zapisów ale także innych spraw poruszanych w krytyce BO takich jak: potrzeba lepszego skoordynowania projektów czy unikanie organizacji punktów głosowania u beneficjentów projektów.

Prośba o opinię została skierowana przez zastępcę prezydenta Krzysztofa Komorskiego do wszystkich prezydenckich ciał doradczych.

Projekt zmian został umieszczony na stronie Aktualności UM Lublin Budżet Obywatelski 2018 – konsultacje społeczne wraz z linkiem do strony Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 16 plikami pdf od 10 osób z uwagami do BO zbieranymi w listopadzie 2016. Odbyło się też spotkanie konsultacyjne. Proces udoskonalania zasad BO został więc dość dobrze przygotowany, nie licząc braku całościowego zestawienia wszystkich uwag z odniesieniem się do nich (ponieważ poprawki dotyczyły tylko ich niewielkiej części), o czym też wspomnieliśmy w naszej opinii:

Z uwag wykraczających poza temat zapytania warto wspomnieć kwestię lepszej koordynacji projektów w terenie (suma projektów zgłaszanych przez mieszkańców może prowadzić do kolizji przestrzennych) i edukacji mieszkańców w dziedzinie diagnozowania potrzeb i problemów, metod ich rozwiązywania itd.

 

Marcin Skrzypek