Pismo FKP i Pieszego Lublina z rekomendacjami nt. Deptaka

 //  Projekt: Jaki Deptak?

Po prezentacjach projektu Deptaka Jacka Cieplińskim zorganizowanych dla środowiska FKP (8 stycznia) i dla mieszkańców (11 stycznia) zebraliśmy opinie w piśmie.

Uwag jest osiem. Wyjątkowo nie zostały one sygnowane przez Radę Kultury Przestrzeni, ponieważ zabrakło czasu na ich przejrzenie przez Radę. Od prezentacji publicznej projektu do zakończenia konsultacji były tylko 4 dni. Ponieważ wiele osób zabrało głos dopiero po niej, chcąc zmieścić się w terminie konsultacji (m.in. aby dziennikarze mogli ew. odnieść się do nich w swoim podsumowaniu konsultacji), byliśmy zmuszeni wyłączyć RKP ze zgłaszania uwag. Tego tematu dotyczy ostatnia z nich.

Dwie inne wybrane uwagi:

  • Apelujemy o należyte potraktowanie zieleni – nie ograniczanie jej ilości oraz troskę o rośliny po deptaka do użytku. Jej obecności pełni funkcję „miejscotwórczą” i ożywiającą przestrzeń, co jest w interesie wszystkich użytkowników tej ulicy, także właścicieli okolicznych lokali. Jesteśmy pewni, że obecność ogródków kawiarnianych da się pogodzić z atrakcyjną zielenią. Naszym zdaniem, należy dostosowywać ogródki do planowanych zadrzewień, nie zaś odwrotnie.

  • Wyrażamy zdecydowane poparcie dla utworzenia na placu Łokietka strefy współdzielonej z priorytetem dla pieszych. Powinni mieć oni swobodę przekraczania jezdni ul. Królewskiej na całym obszarze placu, a nie tylko na przejściu dla pieszych.Proponujemy rozważenie zamknięcia tej przestrzeni dla indywidualnego ruchu samochodowego i dopuszczenie przejazdu przez plac wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, rowerów oraz taksówek.