Rekomendacje RKP do regulaminu konsultacji

 //  Projekt: Partycypacja

Nasza opinia w nt. „Uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin” w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje zostały ogłoszone na stronie Konsultacje z zasadami – nowy regulamin konsultacji społecznych w Lublinie i zakończyły się 22 lutego 2017.

Nasze uwagi przedstawiliśmy w poniższym piśmie, nad którego treścią pracowali: Agata Cholewa, Marta Kurowska, Marcin Skrzypek, Paulina Zarębska-Denysiuk, Krzysztof Kowalik. Główną część, w tym konkretne poprawki do regulaminu, przygotowała Agata Cholewa.

Pismo zawiera uwagi ogólne i szczegółowe a także tekst uchwały z poprawkami. Oprócz rekomendacji, które dadzą się bezpośrednio zastosować do treści regulaminu, zwróciliśmy uwagę także dwa szersze zagadnienia:

  • Regulamin został stworzony zanim w 2017 powołano Biura Partycypacji, które w istotny sposób zmienia administracyjny kontekst tego dokumentu – tzn. trzeba by wiedzieć, jak ma działać Biuro, aby właściwie ocenić niektóre punkty regulaminu. Z drugiej strony, Biuro może mieć propozycje nowych punktów, któe należałoby przekonsultować.
  • Regulamin nie rozwiązuje wielu warsztatowych problemów w organizacji konsultacji, które od lat obserwujemy w praktykach UM Lublin. Innymi słowy, można spełnić wszystkie punkty regulaminu, a i tak źle zorganizować konsultacje. Wyjaśniamy to w piśmie.

 

Marcin Skrzypek