14 listopada 2008

W tym dniu odbyły się dwa spotkania związane z Forum Kultury Przestrzeni na temat partycypacji społecznej. Oba na Politologii UMCS, ale w dwóch różnych salach:

Poniżej zapowiedź drugiego z nich z udziałem zaprzyjaźnionych działaczy i badaczy miejskich z Wrocławia i Koszalina, które zaowocowało publikacja na Forum ważnego artykułu Marka Karabona pt. Kontr-intuicyjne metody ograniczania korków w miastach

Marcin Skrzypek


 

Korzyści z konsultacji społecznych

Organizatorzy:

  • Forum Kultury Przestrzeni
  • Wydział Kultury UM Lublin
  • Sekretarz Miasta Lublin Krzysztof Łątka

Czas i miejsce: 17.30, Wydział Politologii UMCS pl. Litewski 3

Program

  • Gall Polaszewski: „Jak demokratycznie budować miasto?” – doświadczenia kongresu PlaNet z perspektywy roku w zestawieniu z biennale w Wenecji.
    Materiał pomocniczy: tekst Galla Podlaszewskiego Demokracja przestrzenna w Polsce. Doświadczenie grupy PlaNetWAWA w najnowszym numerze pisma www.KulturaEnter.pl w nowym dziale „Miasto i obywatele”.
  • Marek Karabon: „Praktyka partycypacji społecznej we Wrocławiu i innych miastach” – rola partycypacji, konkretne przykłady z działalności Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i innych polskich stowarzyszeń (Forum Rozwoju Warszawy, łódzka Grupa Pewnych Osob) i przykłady ze świata: np. pps.org i Reclaiming Grand Plaza http://www.streetfilms.org/archives/reclaiming-grand-army-plaza/
  • Krzysztof Łątka: partycypacja społeczna – doświadczenia Lubelskie

O zaproszonych gościach:

  • Marek Karabon – student IV roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodnik miejski, przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia www.tumw.pl, w którym działa od 2007.
  • inż. arch. Gall Podlaszewski – architekt, urbanista, badacz, działacz. Organizator studenckich projektów badawczych na temat przestrzeni miejskiej, członek międzynarodowej sieci studentów planowania miejskiego PlaNet działającej na zasadzie corocznych spotkań, na których poruszany jest aktualny problem wybranego miasta. Koordynator 11. Kongresu PlaNet Warszawa 2007 TOP DOWN / BOTTOM UP – „Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w ramach rewitalizacji Pragi Północ i Żoliborza”.