Aleksander Wiącek rezygnuje z pracy w UM Lublin

 //  Projekt: Standardy piesze w Lublinie

„Gazeta Wyborcza” podała, że Aleksander Wiącek, współautor projektu lubelskich Standardów Pieszych, odpowiedzialny w UM Lublin za politykę rowerową i pieszą, odchodzi z Urzędu.

Żródło: „Gazeta Wyborcza” w Lublinie, Odpowiadał za politykę rowerową i pieszą ratusza. Odchodzi z urzędu

Aleksander Wiącek był w 2006 współzałożycielem Porozumienia Rowerowego (zob.: Powstanie Porozumienia Rowerowego) a potem jego liderem. W Ratuszu znalazł się w październiku 2014 jako asystent prezydenta Krzysztofa Żuka ds polityki rowerowej. W lutym 2015 dodatkowo został odpowiedzialny za politykę pieszą. 1 marca 2015 dołączył do niego Maciej Lubaś, aktywista rowerowy ze Świdnika, w ramach nowego dwuosobowego Zespołu Mobilności Aktywnej. W lutym 2016 Aleksander Wiącek wspólnie z Janem Kamińskim napisali projekt Lubelskich Standardów Pieszych w ramach projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Pracował w UM Lublin do 3 grudnia 2017.

Powyżej zdjęcie z projektu: warsztaty z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Aleksander Wiącek w garniturze; zob. post z wydarzenia Po Lublinie będzie chodziło się świetnie!)

Aleksander Wiącek ma zamiar zająć się prywatnymi inicjatywami rowerowymi i rozpocząć studia z inżynierii ruchu w Krakowie.