Sprawozdanie ze spotkania RKP 9 maja 2017

 //  Projekt: Rewitalizacja

Głównym tematem spotkania była rewitalizacja. Poruszono też kwestie południowej „obwodnicy” Lublina i wad projektu skrzyżowania na Krochmalnej.

Agenda posiedzenia:

  • konsultacje Regulaminu Komitetu Rewitalizacji
  • kwestia mieszkaniowa w procesie rewitalizacji
  • uwaga dotycząca Biura Rewitalizacji
  • kwestia tzw. południowej obwodnicy Lublina
  • przebudowa skrzyżowania Krochmalna /Jana Pawła II / Diamentowa

Notatka nt. szczegółowych rekomendacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji w poście Jak powołać Komitet Rewitalizacji?

Posty dotyczące „obwodnicy” i Krochmalnej: