Uwagi do programu rewitalizacji z warsztatów Rajmunda Rysia

 //  Projekt: Rewitalizacja

Notatka UM z warsztatów konsultacyjnych nt. projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji 2017-2023, w których brali udział członkowie FKP. Prowadzenie: Rajmund Ryś.

Wybrane uwagi z notatki:

  • wniosek o większe zainteresowania procesem rewitalizacji organizacje pozarządowe;
  • uwaga o nie poinformowaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego o spotkaniach konsultacyjnych; […]
  • zbyt mało przyczyn rewitalizacji; […]
  • mechanizmy zapewniające realizację całości działań we współpracy ze społecznością lokalną poprzez wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej, wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w każdym z wymienionych punktów

Notatka przyszła do uczestników spotkania 21 kwietnia 2017. Została sporządzona bez możliwości wprowadzenia uzupełnień. Zdjęcie powyżej – osiedlowe plac przed domem kultury „Skarpa” przed rewitalizacją z mieszkańcami w ramach projektu „Senior Graffiti” (zob.: Renata Kiełbińska, Niezgoda buduje. „Senior Graffiti” – rewitalizacja placu). Fot. Renata Kiełbińska.

 

Oprac. Marcin Skrzypek