Bolesław Stelmach szefem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Wybitny lubelski architekt Bolesław Stelmach, Zastępca Przewodniczącego Rady Kultury Przestrzeni, został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora nowej instytucji państwowej – Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie.

W komunikacie Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytamy:

O utworzeniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku, na podstawie art. 8 i art. 11. ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Zgodnie z zarządzeniem, przedmiotem działania Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest „prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”.

Zdjęcie powyżej: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i Bolesław Stelmach. Fot. z komunikatu. Więcej informacji tamże.

 

Marcin Skrzypek