FKP na II Kongresie Ruchów Miejskich w Łodzi

 //  Projekt: Kongres Ruchów Miejskich

Reprezentowaliśmy Forum i Radę Kultury Przestrzeni na Kongresie Ruchów Miejskich, który odbył się w Łodzi 10-14 października 2012.

Efektem kongresu było wspólne stanowisko ruchów miejskich w sprawie miast skierowane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.