Opracowanie końcowe

2015

We współpracy z Urzędem Miasta, na potrzeby Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przygotowaliśmy uszczegółowienie Społecznej Koncepcji Parku Ludowego wykonanej w 2011/2012 r. Dostosowaliśmy rozwiązania do powstałych już inwestycji otaczających park, uwzględniliśmy plany miasta zakładające zmniejszenie parku oraz uszczegółowiliśmy rozwiązania. Opracowanie wraz z planszami można obejrzeć poniżej oraz na stronie UM Lublin: http://www.lublin.eu/Park_Ludowy_przejdzie_odnowe-2-5006.html

Prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do dokumentu do dnia 15 października 2015, na adres: [email protected]

tekst opracowania

Schemat powiązań zewnętrznych

koncepcja Parku Ludowego

Schemat powiązań zewnętrznych koncepcja Parku Ludowego 2015_P_Ludowy_ark_3

wizji Parku Aktywnej RekreParku Aktywnej Rekreacji, którą przygotowaliśmy w grudniu 2013 r. na potrzeby opracowywania przez UM Lublin strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

2012

Zapraszamy także do zapoznania się z pierwotną wersją Społecznej koncepcji zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie. Dziękujemy uczestnikom konsultacji, a także wszystkim zainteresowanym za wyrażenie poparcia. Po uzyskaniu od Państwa poparcia, w dniu 11 kwietnia 2012 (środa), o godz. 17:00, w ratuszu odbyło się otwarte spotkanie z Prezydentem Lublina, na którym zaprezentowaliśmy i przekazaliśmy opracowanie wraz z dołączona listą osób go popierających oraz zgłoszonymi uwagami. Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem uszczegóławiającym koncepcję:

Społeczna koncepcja zagospodarowania Parku Ludowego w Lublinie [tekst opracowania]

Arkusz 1 Wnioski do dokumentów planistycznych i strategicznych Arkusz 2 Użytkownicy i schemat funkcjonowania Parku Ludowego Arkusz 3 Nowe funkcje w Parku – propozycje Arkusz 4 Nowe funkcje w Parku – propozycje

Arkusz 2 Użytkownicy i schemat funkcjonowania Parku Ludowego

Arkusz 3 Nowe funkcje w Parku – propozycje

Arkusz 4 Nowe funkcje w Parku – propozycje