Nieformalne spotkanie FKP w Zielonym Talerzyku

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Nigdy wcześniej w Forum Kultury Przestrzeni nie było tylu aktywnych osób. Co jeszcze możemy zrobić razem? Takie hasło przyświecało nieformalnemu zebraniu „aktywu” FKP we wtorek 4 kwietnia 2017.

Powodów do spotkania było kilka. Po pierwsze, rok temu (luty-kwiecień 2016) pojawiło się na FKP hasło „decentralizacji”, tzn. żeby jak najwięcej osób zajęło się różnymi tematami. I to się stało, chyba raczej spontanicznie, ale się stało. W rezultacie nigdy wcześniej w historii FKP nie było tak wiele osób zaangażowanych w różne działania związane z przestrzenią. Albo robimy coś wspólnie, albo współpracujemy od czasu do czasu, albo przynajmniej wiemy, co inni robią.

Po drugie, w wielu sprawach doszliśmy do kresu naszych reformatorskich możliwości i trzeba się zastanowić, co dalej. Po trzecie, pojawiają się różne nowe perspektywy i warto o nich wiedzieć.

Spotkanie trwało od 17.00, 3,5 h. Udział wzięło 23 osoby: Dawid Soszyński, Krzysiek Wiśniewski, Agata Cholewa, Justyna Król & Agata Kuźmińska (Foresight 2050), Łukasz Sobótka, Olek Wiącek, Karolina Koguciuk, Kasia Szczypior, Marta Kurowska, Janek Kamiński, Marcin Skrzypek, Krzysiek Gorczyca, Magda Nosek, Ewa Kipta, Iza Pastuszko, Michał Wolny, Andrzej Wodecki, Aneta Zienkiewicz, Michał Fronk, Paulina Paga, Krzysiek Kowalik, Paulina Zarębska-Denysiuk.

Rozmawialiśmy m.in. o: IV Forum Praktyków Partycypacji 5-6 czerwca, projekcie Foresight 2050, wdrażaniu Standardów Pieszych, problemie zbierania, udostępniania i przetwarzania danych o mieście, kolejnych tematach „Rozmów o mieście”. Poszczegolne osoby informowały o swoich inicjatywach:

  • Marta Kurowska o idei „miasta dla kobiet” i wyjeździe na Kongres Ruchów Miejskich 19-21 maja
  • Iza Pastuszko zaprosiła na Dni Modernizmu też 19-21.05, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego dziedzictwa późnego modernizmu w dziedzinie urbanistyki i zieleni
  • Michał Fronk i Paulina Paga zaprosili do głosowania na projekt Resort Turystyki Osiedlowej w danym EMPiK-u w ramach konkursu piwa Lech
  • Karolina Koguciuk i Agata Cholewa opowiedziały o swoim zaangażowaniu w tworzenie z mieszkańcami planu rozwoju dzielnicy Wrotków
  • Michał Wolny ogłosił, że kolejne spotkanie w ramach „Rozmów o mieście” będzie 25 kwietnia w Bramie Grodzkiej z okazji 10-lecia Porozumienia Rowerowego.

20170404_181853 male

 

Marcin Skrzypek